Uğur Kentsel Dönüşüm

Çağdaş kent anlayışını yansıtan projeleriyle Türkiye şehirlerine sağlıklı vesürdürülebilir kent kimliği   kazandırmayı hedefleyen şirketimiz:


hizmetleri başta olmak üzere kentsel yenileme projelerinin tüm gereklerini titizlikle yerine getiren çalışmalara imza atmaktadır.

Alanında uzman kadrosuyla Türkiye'nin  çeşitli bölge, il ve ilçelerinde projelerini  yürüten UĞUR, ideal kent hayatını günümüz ve gelecekte yaşanır kılmak için çalışmaktadır.

 Haberler

Yarının kentlerini yarınlarımız için tasarlıyoruz!

Kensel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm farklı süreç ve dinamiklere atıfta bulunmak için kullanılagelen bir terimdir. Türkiye’de kentsel dönüşüm özellikle kırdan kente göçün, tarımda makineleşmenin ve artan kent nüfus yoğunluğunun karakterize ettiği 1950’ler ve sonrasında değişik bağlamlarda ve farklı mekanizmaları tanımlamakta kullanılmıştır. [Devamı]

Kentsel Dönüşümün Geleceği

Kentsel dönüşüm değişen ve gelişen kentlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek üzere uygulanan politikalar bütünüdür. Bu bağlamda düşünüldüğünde kentsel dönüşüm şekil ve format değişikliklerinden geçse dahi kentler var oldukça işlemeye devam edecektir.[Devamı]

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi