Şirketimiz Hakkında

Bir proje geliştirme firması olan UĞUR Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti. 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin yanı sıra haritacılık, kentsel tasarım, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, inşaat, müşavirlik ve halkla ilişkiler hizmetlerini de yürüten UĞUR Kentsel Dönüşüm, modern ve nitelikli yaşam alanları yaratmak için çok boyutlu çalışmalara imza atmaktadır.

Alanında uzman, multi-disipliner ekibiyle yurtiçinde ve dışında projeler yürüten şirketimiz, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör için çalışmalar yapmaktadır. Araştırma ve proje geliştirme ağırlıklı bir çalışma modelini benimseyen UĞUR Kentsel Dönüşüm, uzman kadrosu ile bilimsel ve özgün çalışmalar ortaya koymakta, geçmişin, bugünün ve geleceğin mimari ve teknolojik çözümlerini projelerine yansıtmaktadır.

 

UĞUR Kentsel Dönüşüm, pazarını sürekli geliştirip, her zaman dünden bir adım daha önde olmayı ve bu güne değer katmayı amaçlayan bir firma olacaktır.

 

Kentsel yaşam kalitesi ve refah düzeyini arttırmak ve çağdaşlaşmaya katkıda bulunmak projelerimizin temel yol göstericileri olmaya devam edecektir.

 

UĞUR Kentsel Dönüşüm 13. yılında, kurumsallaşan yapısı ve sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetimi sertifikalarının getirdiği standartlar çerçevesinde, çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

 

UĞUR Kentsel Dönüşüm olarak, Türkiye’de birçok kentte kentsel yenileme ve dönüşüm projelerinin önemli bölümünü üstlenerek kentsel miras ve kentsel bütünlük, mekân kalitesi, ve ekolojik denge unsurlarını gözeterek hareket ediyor, hak sahipleriyle uzlaşma sağlayarak ve yerel yönetimlerle koordineli çalışarak, kentleşme sürecinde sorunların çözüm ortağı oluyoruz.

 

Dünyanın geleceğine dair ortak bir sorumluluk bilinci temelinde, kentsel dönüşüm aracılığıyla,

  • Yapılı çevrenin standartlarının yükseltildiği;
  • Çağdaş yaşam pratiklerine olanak tanıyan sağlıklı, engelsiz, erişilebilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulduğu;
  • Tarihi, kültürel, sosyal ve ekolojik değerlerin ve çeşitliliğin korunduğu;
  • Kent kültürü ve kent yaşamanın zenginleştirildiği;
  • Ekonomik kalkınma ve kentsel refahın desteklendiği,
  • Kentlerin imajına değer katan vizyon ve eylemlerin gerçekleştirildiği

 

bir Türkiye hayal ediyoruz.

 

Uğur Aslan

UĞUR Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti. Genel Müdürü

 

Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK