Kurumsal

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri 12 yıldır UĞUR İmzası Taşıyor...

Çünkü:

  • Proje alanlarının demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarını tespit ediyor ve projelerimize bu doğrultuda yön veriyoruz.
  • Çalışma alanlarımızın SWOT analizini yapıyor, elde edilen verilerden yola çıkarak projeler geliştiriyoruz.
  • Deprem ve doğal risk faktörlerini önceliğimiz kabul ederek kentsel dönüşüm ve yenileme alanlarını belirliyor ve bu bilinçle projeler üretip güvenlikli yaşam alanları oluşturuyoruz.
  • Projelerin gelişim süreçlerinde hak sahipleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini dikkate alarak katılımcı yöntemlerle hareket ediyoruz. Böylece proje paydaşlarının proje bütünü üzerinde uzlaşmalarını ve projeyi sahiplenmelerini sağlıyoruz.
  • Üzerinde çalıştığımız her proje alanı için farklı dönüşüm parametreleri belirleyerek hak sahipleri ile uzlaşma sürecini hızlandırıyor ve kamulaştırma maliyetlerini en aza indiriyoruz.
  • Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini, o kentin yerel ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak şekilde tasarlıyoruz.
  • Projelerimizde oluşturduğumuz cazibe merkezleri sayesinde kente ait dönüşüm dinamiklerinin canlanmasına olanak tanıyoruz.
  • Yerinde dönüşümü temel alan projelere ağırlık vererek, hak sahiplerini proje alanı içerisinde nitelikli yaşam merkezlerine kavuşturuyoruz.
  • İnsan odaklı projeler geliştirerek sürdürülebilir kent ve yaşam dokusu üretiyoruz.
  • Çalıştığımız her bölgenin yapısına uygun, sosyal entegrasyonu gözeten, özgün kentsel ve mimari tasarımlar üretiyoruz.

 

Bir proje geliştirme firması olan UĞUR Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti., 2000 yılında Ankara'da kuruldu. Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerin yanı sıra haritacılık, kentsel tasarım, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, inşaat, müşavirlik ve halkla ilişkiler hizmetlerini de yürüten UĞUR, modern ve nitelikli alanlar yaratmak için çok boyutlu çalışmalara imza atmaktadır.

Alanında uzman, multidisipliner ekibiyle Türkiye'nin çeşitli bölge, il ve ilçelerinde projeler yürüten şirketimiz, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör için çalışmalar yapmaktadır.

UĞUR 12. yılında, kurumsallaşan yapısı ve sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetimi sertifikalarının getirdiği standartlar çerçevesinde, çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

İlgili: Kentsel Dönüşüm hakkında


ata