Riskli Yapı Tespit Raporu

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Uğur Kentsel Dönüşüm olarak risli yapı tespiti yapmaya yetkili bir kurumuz. 

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi

RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK İÇİN;

Aşağıdaki belgelerle firmamıza başvurmalısınız:

  1. Başvuru dilekçesi(buradan indirebilirsiniz)
  2. Son 1 ay içerisinde alınmış tapu sicil kaydı
  3. Taşınmaza ait elektrik ve su faturası
  4. Tapu sahibinin kimlik fotokopisi
  1. Belediyeden alınacak “Emlak Vergisi Bildirimi”
  1. (Vekaletle yapılacak ise“6306 sayılı kanun” ibareli vekaletname)

KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 KİRA YARDIMI

Başvuru yaptığınız bina ile, tapu sahibi yada 1 yılını doldurmuş kiracı olarak; 18 ay geri dönüşümsüz(hibe), aylık 735TL olmak üzere kira yardımı alabilirsiniz.

 KREDİ KOLAYLIKLARI

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan Bankalar bulunmaktadır.

 VERGİ MUAFİYETİ

Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olunacaktır.