Mimarlık & İnşaat

Fiziki çevrenin tasarlanması sanatı olan mimarlık, sosyal ve kentsel dokuyu oluşturan omurganın temel etmenlerinden birisidir. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli mekanların işlevsel ve estetik çözümlerle tasarlanması mimarinin temel problem alanını oluşturur. Geçmişten günümüze mimari tasarımın kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik unsurlarını bir bütün olarak barındırması amaç edinilmiştir.

 

Uğur olarak biz, kentleri tasarlarken yaşamsal kurgunun temelini oluşturan insan faktörünü başlangıç noktamız olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda, yaşam alanlarını üretirken bölge halkının kültürel değer ve alışkanlıklarını baz alarak hareket ediyoruz. Kentsel tasarım ve dönüşüm projelerimizde planlama, çevre tasarımı ve inşaat mühendisliği ile bütün, yaşayan mekanlar üretmeyi hedefliyoruz.

 

Mimarlık Hizmetlerimiz

 • Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları
 • Ön Proje Çalışmaları
 • Kesin Proje Çalışmaları
 • Uygulama Proje Çalışmaları
 • Uygulama Projeleri
 • Sistem ve Montaj Detayları
 • İmalat Detayları
 • Teknik Şartnameler
 • Metraj, Keşif, Maliyet Analizi
 • İhale Çalışmaları
 • İhale Belgeleri Hazırlanması
 • İhalenin Yapılması
 • 3D Görsellerin ve Animasyonun Hazırlanması