Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme

Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.

Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen meslek insanlarının birlikte çalışmasını gerektirmektedir. UĞUR olarak, çalıştığımız yereli iyi anlamanın ve yerelle doğru iletişim kurmanın başarılı projenin anahtarı olduğunun bilincindeyiz; multidisipliner ekibimiz bu hassasiyetle değer yaratacak projeler üretmek için çalışıyor.

Kentsel dönüşüm proje alanlarında; kamulaştırma maliyetini sıfırlayan, tüm proje ortaklarının menfaatini düşünen, insan odaklı, katılımcı yöntemlerle üretilen projelere imza atıyoruz.

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Proje Hizmetlerimiz

  • Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması
  • Halihazır Detay Alımı ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
  • Kentsel Alan Konsepti Geliştirilmesi
  • Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modellerinin Kurgulanması
  • Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması
  • Mimari Programın ve Avan Projelerin Hazırlanması
  • Hak Sahipleri ile Uzlaşma ve Muvafakat Sözleşmesi çalışmalarının yapılması

UĞUR'un geliştirdiği kıymet taktir rapor formatı

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projelerimiz

kent don2


 

Kentsel Dönüşüm ile İlgili Yasalar