Hizmetler

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projelerikolaj5 web

 • Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması
 • Dönüşüm Alanının SWOT Analizinin Yapılması
 • Kamulaştırma Detay Alımı, Gayrimenkul Değerleme ve

     Hak Sahipliliği Tespiti

 • Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Dönüşüm Parametreleri ve Uzlaşma Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modelleri Kurgulanması
 • Kentsel Tasarım Projeleri ve İmar Planlarının Hazırlanması
 • Mimari Programın ve Projelerin Hazırlanması
 • Hak Sahipleri ile Uzlaşmaya Yönelik Görüşmelerin Yapılması
 • Uygulamaya Yönelik Stratejik Eylem Planlarının Hazırlaması
 • Alt ve Üst Yapı ve İnşaat Projelerinin Hazırlanması
 • Uygulama Sonrası Hak Sahiplerinin Yeni Yaşam Alanlarına

     Adaptasyonunun Araştırılması

 

Harita Projeleri

 • Sayısal Harita Üretimi
 • Fotogrametrik Harita Üretimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
 • GPS Ölçüm ve Uygulamaları
 • İmar Uygulamaları
 • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması

 

Şehircilik - Planlama ve Kentsel Tasarım

 • Kentsel ve Bölgesel Planlama
 • İmar Planı Yapım ve Uygulamaları
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • ÇED Raporlandırılması

 

Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

 • Mimari Konsept, Proje, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Sistem ve Montaj Detayları, İmalat Detaylarının Hazırlanması ve 

     Uygulaması Hizmetleri

 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Metraj, Keşif, Maliyet Analizi
 • İhale Çalışmaları ve İhale Belgeleri Hazırlanması
 • 3D Modelleme ve Animasyon Hizmetleri
 • Peyzaj Proje, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Tarihi Peyzaj Üyelerinin Korunması Hizmetleri

 

Altyapı ve Üstyapı Projeleri ve İnşaatı

 • Yol Etüt ve Projeleri
 • Kentsel Alt ve Üst Yapı Projelendirme ve Yapımı

 

Yatırım Danışmanlığı ve Müşavirlik Hizmetleri

 • GYO ve Yatırım Danışmanlığı
 • Arazi Geliştime
 • Gayrimenkul ve Yatırım Hukuk Danışmanlığı
 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri