Harita

Uğraş alanları her geçen gün büyük gelişmeler gösteren, Harita Mühendisliği olarak da bilinen Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği her ölçekteki haritanın üretilmesi için gereken hesap ve çizimlerin yapılmasını üstlenmiştir. Tüm mühendislik çalışmalarının alt yapısını oluşturacak şekilde hizmet sunan Harita Mühendisliği, yeryüzünün biçimi, yapay ve doğal şekli, bunların konumları, birbirleri ile olan ilişkilerini matematik model ve ölçme yöntemlerini temel alarak belirler ve grafiksel olarak gösterir.

Bilgisayar ve uydu teknolojisini en verimli biçimde kullanarak yüksek doğrulukta ve hızlı çözümler üreten Harita Birim'imiz, gerek ülkemizde gerekse ülke dışında uluslararası şartnamelere uygun olarak haritacılık projeleri üretir, proje uygulamalarında deneyimli kadrosu ile kısa zamanda sonuca ulaşır.

Harita Hizmet Alanlarımız 

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • GPS Ölçüm ve Uygulamaları
 • Fotogrametrik Ölçüm ve Uygulamaları
 • Sualtı (Hidrografik) Ölçümleri
 • Sayısal Harita Üretimi
 • Halihazır Harita Üretimi
 • Plankote Harita Üretimi
 • İmar Planı Uygulanmaları (İfraz-Tevhid v.s)
 • Toplulaştırma İşlemleri
 • Parselasyon Planları
 • Kamulaştırma Planları
 • Şehircilik Hizmetlerine İlişkin  Fizibiliteler
 • Alt Yapı Teknik Projeleri
 • Arsa ve Arazi Üretimi
 • Deformasyon Ölçüm ve Değerlendirmeleri
 • Güzergah Haritaları
 • Alt ve Üst Yapıların Proje ve Uygulamaları
 • Yol Etüt ve Projeleri
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

Haritacılık Projelerimiz

 • Kesikköprü Barajı'ndan Ankara İvedik Arıtma Tesislerine Su Getirilmesi Müşavirlik ve Kontrolörlük İşi
 • Bahçekent Parselasyon Planı İşi
 • Güneypark Parselasyon Planı İşi
 • Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Site Parselasyon Planı İşi
 • Dikmen 4-5 Etap Parselasyon Planı İşi

harita kolaj.250px 01