Taahhütname ve Dilekçe Örnekleri

Yıkıma itiraz edilmeyeceğine dair dilekçe  (buradan indirebilirsiniz.)

Yıkıma itiraz edilmeyeceğine dair taahhütname (buradan indirebilirsiniz.)

6306 sayılı kanuna göre işlem yapabilmek için taahhütname (buradan indirebilirsiniz.)

6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespiti yapılması için başvuru dilekçesi (buradan indirebilirsiniz.)