KÖLN MAKK MÜZESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TARTIŞTIK 22 Mayıs 2012

Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği ve Makk Müzesi işbirliği ile 20 Mayıs tarihinde Köln Makk Müzesinde  gerçekleştirilen Teknik Mimarinin ve Kentsel Dönüşümün Yeni Anlam: Türkiye konulu konferansda Uğur Aslan Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında konuştu. Alman Mimar ve Mühendislerle Türkiye'de ve Almanya'da uygulanan Kentsel Dönüşümler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Sempozyum aynı zamanda Temmuz ayına kadar sürecek kentleşme sergisinin de açılışı niteliğindeydi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mimarlar Odası ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı sergide, Uğur Kentsel Dönüşüm olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizden örnekler sunuyoruz.