ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DÜZENLEDİĞİ ÇALIŞTAYDA UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI 14 Temmuz 2012

Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında 81 ilin il Müdürlüklerden yetkililerin katıldığı 3 gün süren bir çalıştay düzendi. Çalıştayın amacı 6307 sayılı yasanın uygulamasına yönelik konuları taşra teşkilatı ile paylaşmaktı.  Uğur Kentsel Dönüşüm adına Genel Müdürümüz Uğur Aslan  tüm aşamaları ile başarılmış, hayata geçmiş projelerimizden örnekler sundu.  Aslan’ın sunumu büyük ilgi uyandırdı.