UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM "1. ULUSLAR ARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU- KENTD’2013" 'DE 28 Ekim 2013

Genel Müdürümüz Uğur ASLAN, 07-08 Ekim 2013 tarihleri arasında “ TMMOB – Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası” tarafından Ankara Dedeman Otelinde düzenlenen “1. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU- KENTD’2013” etkinliğine “PANELİST” olarak katıldı.

Uluslararası düzeyde de katılımların olduğu sempozyuma başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Türkiye genelinde çok sayıda İl-İlçe Belediyeleri olmak üzere konuya ilgili çeşitli disiplinlerden katılımcı ve izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Kentsel Dönüşüm” olarak Kentsel dönüşüm kapsamında, bugüne kadar göstermiş olduğumuz başarılı çalışmaların ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara örnek teşkil ederek bilgi ve birikimlerimizin paylaşılmasının büyük önem arz ettiğinin belirtildiği davet yazısı doğrultusunda Panelist olarak sunum yapan Genel Müdür Uğur ASLAN’ ın sunumu dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Genel Müdür Uğur ASLAN, firmamızca gerçekleştirilmiş olan Dönüşüm Projelerinden örnekler vererek uyguluma teknikleri ve yöntemlerine ilişkin bilgiler vererek özel sektör olarak karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri hususlarında bilgi paylaşımında bulundu. Bu bağlamda Türkiye genelindeki Kentsel Dönüşüm uygulamalarının sağlıklı ilerlemesine ilişkin geçmişten günümüze gerek yasal gerek idari gerekse sosyal yapılanmalar ve vizyon oluşturulması hususunda önemli noktalara değindi.