UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİNDE 23 Eylül 2013

Genel Müdürümüz Uğur ASLAN, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yoğun ilgi ve katılımı ile Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) ve İtibar Yönetimi Enstitüsü (İYE) tarafından Ankara’da düzenlenen Yeşil Şehirler Zirvesi’ne katıldı. Enerji verimliliği ve yeşil teknoloji fırsatlarının irdelendiği Zirvede Şehrin unsurları olan binalar, ulaşım, enerji, atık, kamusal hizmetler, sağlık ve güvenlik gibi konulara da yer verildi. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji, Yeşil Bina Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Şehircilik, İtibarlı Şehirler konularında yer aldığı zirvede Geleceğin yaşanabilir, yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve itibarlı şehir modelleri üzerinde bir tartışma platformu oluşturuldu. Genel Müdürümüz Uğur ASLAN’ nın da konuşma yaptığı zirvede, Türkiye’deki şehircilik anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve şehirlerimizin dünyada marka şehirler olmasını sağlamak zirvenin ana hedefler arasında yer aldı.

“Kentsel Dönüşüm” konusunda uzun yıllardır elde edilen birikimlerini ve “Yeşil Şehirler” oluşturulmasındaki katkılarına değinen Genel Müdür ASLAN “UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM” ile Türkiye’de hayata geçen Sürdürülebilir tasarım ve Çevreye Dost projelerdeki uygulamalardan örnekler verdi, projeler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.