"İMAR UYGULAMALARI VE KENTLEŞME - KENTSEL DÖNÜŞÜM - TUS VE FENNİ MESULİYET" KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 13 Kasım 2012

"İMAR UYGULAMALARI VE KENTLEŞME - KENTSEL DÖNÜŞÜM - TUS VE FENNİ MESULİYET" KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi yürütücülüğünde 02.11.2012 tarihinde Elazığ`da düzenlenen   "İMAR UYGULAMALARI VE KENTLEŞME - KENTSEL DÖNÜŞÜM - TUS VE FENNİ MESULİYET" konulu panel yüksek bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Panelin açılış bölümünde HKMO Elazığ Temsilcimiz Ahmet Vecihi Yüksek, konukları selamlayıp panel programı hakkında kısa bilgiler verdi. HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Kırşan da açılış konuşmasında Şube etkinlik alanındaki çalışmalar ve bölge gündemindeki olaylar hakkında kısa açıklamalar yaptı. Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş genel ülke gündemi ve panel konuları üzerine Oda görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. TMMOB adına kürsüye gelen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri Özten TMMOB adına katılımcıları selamlayıp ülkemizdeki mühendis mimar ve şehir plancılarının durumu hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

İki bölüm olarak düzenlenen  panelin ilk bölümünün konusu "Kentsel Dönüşüm"dü. Oldukça yüksek bir katılım ile gerçekleşen bu ilk bölümü Elazığ Valisi Muammer Erol ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ başta olmak üzere belde belediyelerinin başkanları ve yerel kurum kuruluşların yönetici ve çalışanları ile yerel katılımcılar sonuna kadar ilgiyle izlediler. Bu ilk bölüm TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri Özten`in  yöneticiliğinde yapıldı. İlk olarak HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş Odamızın Kentsel Dönüşüme bakışı ve ilgili mevzuat üzerine değerlendirmelerde bulundu. Muhittin Selvitopu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerine ilişkin örneklerle desteklenen bir sunum yaptı. Son olarak söz alan Uğur Aslan da (Özel Sektör Uygulayıcı) özel sektör olarak Kentsel Dönüşüm Projelerinde yapılan çalışmalardan çarpıcı örnekler verdi.

Öğleden sonra yapılan panelin ikinci bölümünü HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Kırşan yönetti. İlk olarak Hüseyin Ülkü ( HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı) TUS, Yapı Aplikasyon Projeleri ve diğer mesleki mevzuatın bir başka pencereden farklı bir açıdan değerlendirmesini yaptı. Söz alan Prof. Dr. Erol Köktürk ise ülkemizdeki imar mevzuatı üzerine tespitlerini paylaştı. Son konuşmacı Ahmet Vecihi Yüksek (HKMO Elazığ Temsilcisi) İmar Uygulama Projelerinde yaşanan proje sorunları üzerine örnekler verdi.

Başarılı ve verimli geçen panelin düzenlenmesine emek veren başta Elazığ Temsilciliğimize, Diyarbakır Şubemize ve katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

 

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2012

Kaynak: HKMO