ŞANLIRFA ESKİ SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ ZAMAN GAZETESİ'NDE YER ALDI. 10 Nisan 2013

Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Zaman Gazetesi'nde yer aldı.

Proje kapsamında yapılacak konutlar, işyerleri, ofisler ve tasarım ilkelerine de geniş yer ayırdı.

Haberin Detayı:  http://www.zaman.com.tr/ekonomi_sanliurfayi-toki-yenileyecek_2074675.html

Şanlıurfa’yı TOKİ yenileyecek

    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birini Şanlıurfa’da gerçekleştirecek.

    Tarihi şehrin merkezi bir bölgesinde yer alan eski sanayi sitesinin bulunduğu alan köhne yapılardan temizlenecek. 2 bin 54 yapı yıkılarak yerine, Şanlıurfa’nın iklim şartları dikkate alınarak yeşil bina kriterlerine uygun 882 konut, bin 241 işyeri ve 712 ofis olmak üzere toplam 2 bin 835 bağımsız ünite inşa edilecek. TOKİ ile Şanlıurfa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 38 hektarlık alan depreme dayanıksız ve kullanım ömrünü doldurmuş yapılardan temizlenecek.

    882 konut, 121 ile 279 metrekare arasında değişen büyüklüklerde olmak üzere 10 farklı tipte olacak. Proje alanında 14 metrekare ile 359 metrekare arasında değişen büyüklüklerde bin 241 işyeri ve 62, 73, 78 ve 147 metrekare büyüklüğünde 4 farklı tipte 712 ofis inşa edilecek.  Proje alanında bulunan taşınmaz hak sahipleri arsa, bina, işyeri, müştemilat gibi taşınmazlarına karşılık, mevcut kullanımı dikkate alınarak belirlenen kriterler çerçevesinde, konut veya işyeri talebinde bulunabilecek.

    Proje tasarlanırken sıcak-kuru iklim şartlarına uygun güneşlenme analizleri yapıldı. Yaz aylarında aşırı ısınmayı önleyecek, buharlaşma ve rüzgârın etkisini artıracak, kış aylarında ise güneşin ısıtıcı etkisinde en fazla faydayı sağlayacak tasarım yapıldı. Ana servis yolları hakim rüzgâr yönü olan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda oluşturuldu. Konutların toz rüzgârlarından az etkilenmesi amacıyla zemin katlardaki işyerlerinde yüksek tavan tercih edildi.

ANKARA ZAMAN