PROJELERİMİZ AKADEMİK ÇALIŞMALARA KONU OLUYOR 16 Haziran 2011

İnşaat ihalesi tamamlanmış, yapım aşamasına gelmiş olan Uşak Eski Tabakhane Sanayi Dönüşüm Projesi akademik açıdan da inceleme konusu oluyor. Mekansal düzenlemeleri açısıdan taktirle değerlendirilen proje, Türkiye'de hayata geçen, tam anlamı ile başarılmış ilk sanayi dönüşümü projesi olma özelliği taşıyor.

Nurhan Koçan tarafında kaleme alınmış "Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi" yazısı, ulusal hakemli bir dergi olan Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 2011 Bahar sayısında yayınlandı. 

Makaleye ulaşmak için: Sanayi Alanları Dönüşümü