UĞUR ASLAN HKMO BURSA ŞUBESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNDE KONUŞMACI OLARAK KATILDI 13 Kasım 2012

Genel Müdürümüz Uğur Aslan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kentsel dönüşüm paneline panelist olarak katıldı.

Uğur Aslan, kentsel dönüşümde olabilecek risklerin önlenmesi için fizibilite çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydetti. Kentsel Dönüşüm çalışmalarında en önemli hususlardan birinin kentsel dönüşüm yapılacak alandaki planlamanın o bölgenin coğrafi, sosyolojik, ekonomik vb. ihtiyaçlarına göre yapılacak planlama çalışması olduğunu belirten Aslan, çeşitli illerde yapılan kentsel dönüşüm projelerinden örnekler sunarak erişilebilirlik, ulaşım, yeşil alan, çekim merkezleri ve insan beklentileri analizlerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

08.06.2012