Planlama

Şehircilik grubumuz planlama ve kentsel tasarım olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır.

sehrcilikPlanlama birimimiz; kanunlar ve yönetmeliklere uygun, kent bütününe duyarlı, akılcı planlar üretmeyi hedefler. Deneyimli ve bilgili personelinin ürettiği bu planların onay mercilerindeki proje takibini düzenli olarak yaparak en kısa zamanda projelerin sonuçlanmasını sağlar.

Şehircililk Hizmet Alanlarımız

 • Bölge Planlama
 • Çevre Düzeni Planı
 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Mevzi İmar Planı
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Islah İmar Planları
 • Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Doğal Sit Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı
 • Revizyon İmar Planları
 • Bölgesel Analitik Çalışmalar
 • Kent Bütününe Yönelik Ulaşım Planları
 • Turizm Geliştirme Planları
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Belediyeler İçin İmar Danışmanlığı
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

Şehircilik Projelerimiz

  • Ankara Bahçekent İmar Planı İşi ( 1500 ha )
 • Ankara Dikmen 4. ve 5. Etaplar İmar Planı İşi (220 ha)
 • Ankara Mühye Güneypark İmar Planı İşi ( 168 ha )
 • Ankara Gimat 907 Parsel İmar Planı İşi ( 88 ha )
 • Ankara Beysupark İmar Planı İşi
 • Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Site Plan İşi
 • Temsan Yapı ve Makine A.Ş Plan İşi
 • Evrensel Koleji Plan İşi

  • Afyon Emirdağ Kentsel Tasarım Projesi ( 66 ha)
  • Ankara Batıbirlik Bahçekent I Kentsel Tasarım Projesi (44 ha-35 Koopertaif ) 
 • S.S. Gezgin Konut Y. Koop. Kentsel Tasarım Projesi
 • S.S. Sukent Konut Y. Koop. Kentsel Tasarım Projesi
 • S.S. Dorukkent Konut Y. Koop. Kentsel Tasarım P.
 • S.S. Dorukay Konut Y. Koop. Kentsel Tasarım Projesi