Belediyelerin Büyük Yatırım Gerektiren Projelerinin Finansmanı

Yerel yönetimlerin klasik gelirlerinin ciddi bir kısmı cari giderlerin karşılanması için kullanılmaktadır. Bu sebeple yerel yönetimlerin hizmet ve altyapı iyileştirmelerine yönelik geliştirdiği büyük projelere finansman kaynağı yaratmak problem olmaktadır. Sıklıkla karşılaşılan bu dar boğazı aşmanın en geçerli yollarından biri yerel yönetimlerin dış borçlanmasıdır.

Yerel yönetimlerin dış borçlanmasında yetki büyük ölçüde kendi kurumları arasında dağılmıştır. Dış borçlanmada izin konusunda belediye meclisi kararı (nitelikli çoğunluk aranmaz), Hazine Müsteşarlığının izni gerekir ancak İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekmez. Her ne kadar büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin dış kaynaklı borçlanmada yetkileri açık değilse de büyükşehir belediyelerinin dış kredi kuruluşlarından borçlanabileceği tahvil ve hisse senedi ihraç edebileceği açıktır.

Dış borçlanma, dış finansman sağlayan yabancı ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslar arası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslar arası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dâhil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan yapılan borçlanmalardır. Belediyeler cari giderleri dışında kalan harcamaları için dış borçlanma yapabilirler. Yatırım harcamaları olarak kategorize edebileceğimiz bu harcama grubuna sermaye giderleri ve sermaye transferleri girer.