Kentsel Dönüşümde Belediyelerin Rolü

Yerel yönetimler kentsel dönüşüm sürecinde en aktif rol oynayan paydaştır. Başlangıç, uygulama ve proje bitiminden sonra da yerel yönetimler kentsel dönüşümün lokomotifi olarak görülebilir.

Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümle ilgili girişimlerini zaman zaman kısıtlayan mekanizma ise projelerin finansmanı konusunda karşılaşılan zorluklardır. 

Öz kaynaklarıyla kendine yetebilen yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projeleri konusunda daha aktif görünmelerinin temel sebebi finansman konusundaki avantajlarıdır. 

Dışarıdan finansman desteğine ihtiyaç duyan belediyeler zaman zaman merkezi hükümete ya da özel sektöre borçlanma yoluyla sürece başka aktörleri de dâhil etmektedirler.