Kentsel Dönüşümün Başalatılabilmesi için Neler Gerekir?

Kentsel dönüşümün başlatılması için öncelikle siyasi irade gereklidir. Yerel yönetimlerin süreci başlatmak için sorumluluk alarak merkezi hükümetin ilgili birimlerinden onay alması gereklidir.

İkinci ve kritik önem taşıyan gereklilik ise proje alanında yaşayan hak sahipleriyle proje esasları konusunda anlaşmaya varılması. Mülkiyet hakkı ve yasal çerçeve gereği mülk sahiplerinin onaylamadığı kentsel dönüşüm projelerinde aşama kaydetmek mümkün olmayacaktır. 

Hak sahipleriyle sağlanması gereken anlaşma aynı zamanda projenin sivil toplum tarafından da benimsenip sahiplenilmesine zemin hazırlamaktadır. Halkın talep ve ihtiyaçlarına öncelik vermeyen kentsel dönüşüm projeleri hedeflerine ulaşmakta zorlanacaktır. Bu husus aynı zamanda kentsel dönüşümün siyasal ve sosyal meşruiyeti konusunda ciddi önem taşımaktadır.

Siyasi ve sosyal gereklilikler dışında en az bunlar kadar önemli olan bir üçüncü husus da projenin finansal olarak uygulanabilir olmasıdır. Dönüşüm alanlarının konumu, büyüklüğü ve maliyetler projeler arası ciddi farklılıklar gösterdiğinden projelerin karlılıklarında bir standarttan bahsetmek güç.

Bu gibi sebeplerden dolay bazı projeler daha çok dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duyarken bazı dönüşüm projeleri rahatlıkla kendini finanse edebilmektedir.