Kentleşme - Kentsel Yaşam - Kentsel Dönüşüm 21 Ocak 2009

Çalışma ortaklarımızdan İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu Kent İzleme Merkezi (KİM)'nde Kentleşme - Kentsel Yaşam - Kentsel Dönüşüm başlıklı sunumuyla deneyimlerini ve yurtdışındaki izlenimlerini paylaştı. KİM söyleşiler dizisinin ikinci buluşması olan bu söyleşide Balcıoğlu Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu, Avrupa Kentsel Şartı, Yerel Yönetim Modelleri, Örnek Kentler, Türkiye'de Yerel Yönetim Ve Kentler, İmar Ve Planlama İlkeleri- Kentlerimizde İmar Planlarının Yapılması, Ulaşım Planlaması, Mimari Fonksiyon ve Kent Estetiği, Yapı Güvenliği-Yapı Denetim Afet Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Kente Karşı Suç Kavramı konularını içeren yoğun ve görsellerle desteklenmiş bir sunum yaptı.

balcioglu.350px 01