Uşak Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi

Başlangıç Tarihi 09 Temmuz 2008
Bitirme Tarihi 15 Şubat 2011

İlgili: Kentsel Dönüşüm , Kentsel Yenileme, Gayrimenkul Değerleme ve Mimarlık hakkında bilgi.

 

Uşak Belediyesi Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi

 

Temel Tasarım Kriterleri

  • Sosyal bağları ve doğal çevreyi gözeten, kent bütünü ile entegre olmuş bir kent parçası yaratmak.
  • Zengin bir sosyal ve kültürel kent yaşantısını içinde barındıran bir yaşam senaryosu oluşturmak.
  • Islah edilip yatağı genişletilecek olan Dokuz Sele Deresi ve çevresinde sürekliliği olan kamusal bir yeşil alan - yeşil omurga - yaratmak.
  • Kentin bütüne hitap edecek mekansal ve mimari kaliteye sahip ticaret, sosyal donatı ve dere kenarı rekreasyon alanları üretmek.
  • Proje alanının mevcut merkez ve kent bütünüyle olan bağlantısını, araç yolları ve yeşil bir omurga ile entegre olmuş yaya aksı ve bisiklet yolları sağlamak; toplu taşıma, yaya ve bisiklet dolaşımını desteklemek.

Uşak Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi, şehir merkezinde bulunan, Ankara-İzmir karayoluna cephesi olan tabakhane bölgesindeki toplam 91.07 ha lık (1. etap 43.6 ha) bir alanı kapsamaktadır. Dönüşüm alanı, deri işletmelerinin büyük kısmının boşalttığı, çoğunluğu boş ve yıpranmış fabrika binalarından oluşmaktadır.

Bütün alanı kapsayan kamulaştırma, detay alımı ve değerleme çalışmaları tamamlanmış olup, kentsel konsept, konut ve ticaret birimleri için kentsel dönüşüm parametreleri hesaplanmıştır. Uşak Belediyesi ve  TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Dokuzsele deresi ıslah projesi de yer almaktadır. 2010 Mart ayı itibari ile muvafakat sözleşmelerinin %85'i imzalanmıştır.

Hazırlanan kentsel tasarım projesi çerçevesinde; 1056 adet konut, 950 adet ticaret birim ve müze alanı, gençlik merkezi, sinema, eğitim ve dini tesis, kamu binaları  alanları konumlandırılmıştır. 

 

Proje Kapsamındaki İş Kalemleri

Son Durum

Kamulaştırma Detay Alımı ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması

Tamamlandı

Matematiksel ve Finansal Modelin Hazırlanması- Dönüşüm Parametrelerinin Hesaplanması

Tamamlandı

Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

Tamamlandı

Mimari Avan Projelerin Hazırlanması

Tamamlandı

Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmeleri

Tamamlandı

Hak sahipleri ile Sözleşmelerin İmzalanması

Tamamlandı

Tapu Devir İşlemleri Kamulaştırma ve Yıkım Sürecine İlişkin Danışmanlık Hizmeti Tamamlandı

Alan Bilgileri

Proje Alanı

91.1 ha (1.etap 43.6 ha)

Hisse Sayısı

1299

Yapı Sayısı

511

Yapı Kullanımı

Fabrika-Ticari- İşyeri-Depo-Konut

Yapı Kat Adedi

1-5

Yapı Cinsi

Betonarme -Yığma