Şanlıurfa Belediyesi Kamberiye Mahallesi (Eski Sanayi Bölgesi) Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi

Başlangıç Tarihi 20 Aralık 2011
Bitirme Tarihi 30 Kasım -1

İlgili: Kentsel Dönüşüm , Kentsel Yenileme, Gayrimenkul Değerleme ve Mimarlık hakkında bilgi.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ KAMBERİYE MAHALLESİ (ESKİ SANAYİ BÖLGESİ) KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PROJESİ

Şanlıurfa Belediyesi'nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projesi, Kamberiye Mahallesinde toplam yaklaşık 42 hektarlık bir alanını kapsamaktadır.

Kamberiye Mahallesi - 42 Hektar

Proje Kapsamındaki İş Kalemleri

Son Durum

1. AŞAMA - MEVCUT DURUMUN TESPİTİ

 

Tüm Yapı ve Eklentilerinin Değerleme Tekniklerine Uygun Olarak Ölçüm, Tespitlerin Ve Hesaplarının Yapılması,

Tamamlandı

Tüm saha verilerinin GIS tabanında bir araya getirilmesi

Tamamlandı

Mülkiyet Kimlik Kartlarının(Kıymet Takdir Raporunun) Hazırlanması

Tamamlandı

Hak Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Profili ile Yeniden Yerleşim Tercihlerinin ve Beklentilerinin Tespit ve Analiz Edilmesi

Tamamlandı

2. AŞAMA - MEKANSAL TASARIMLAR VE MALİ PROGRAM

 

Kentsel Yenileme Gelişim Projesinin İstatistiki ve Mali Analizlerinin Yapılması ile Finansal Programının Oluşturulması

Tamamlandı

Mekânsal ve Mali Analizler Doğrultusunda Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması,

Tamamlandı

Bölgeye Özgün Mimari Projelerin Hazırlanması,

Tamamlandı

Proje Yatırım Finansman Fizibilitesinin Hazırlanması

Tamamlandı

Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerin 3D Görselleştirmelerinin Yapılması, Proje Tanıtım Filmi Ve Proje Maketinin Hazırlanması

Tamamlandı

3. AŞAMA - PLANLAMA

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın Yapılması

Tamamlandı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın Yapılması

Tamamlandı

4. AŞAMA - UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

 

Proje Alanındaki Hak Sahiplerinin Birebir Bilgilendirilmesi, Hak Sahiplerine Muvafakat Sözleşmelerinin İmzalatılması

Tamamlandı

 

Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Animasyon Filmi