Şanlıurfa Belediyesi Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi

Başlangıç Tarihi 20 Aralık 2011
Bitirme Tarihi 30 Kasım -1

İlgili: Kentsel Dönüşüm , Kentsel Yenileme, Gayrimenkul Değerleme ve Mimarlık hakkında bilgi.

ŞANLIURFA BELEDİYESİ YEŞİLDİREK MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PROJESİ

Şanlıurfa Belediyesi'nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeşildirek Mahallesinde toplam yaklaşık 27 hektarlık bir alanını kapsamaktadır. 

Yeşildirek Mahallesi - 27 Hektar

 Proje Kapsamındaki İş Kalemleri

 Son Durum

1. AŞAMA - MEVCUT DURUMUN TESPİTİ

 

Tüm Yapı ve Eklentilerinin Değerleme Tekniklerine Uygun Olarak Ölçüm, Tespitlerin Ve Hesaplarının Yapılması,

 Tamamlandı

Tüm saha verilerinin GIS tabanında bir araya getirilmesi

 Tamamlandı

Mülkiyet Kimlik Kartlarının(Kıymet Takdir Raporunun) Hazırlanması

 Tamamlandı

Hak Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Profili ile Yeniden Yerleşim Tercihlerinin ve Beklentilerinin Tespit ve Analiz Edilmesi

 Tamamlandı

2. AŞAMA - MEKANSAL TASARIMLAR VE MALİ PROGRAM

 

Kentsel Yenileme Gelişim Projesinin İstatistiki ve Mali Analizlerinin Yapılması ile Finansal Programının Oluşturulması

 Tamamlandı

Mekânsal ve Mali Analizler Doğrultusunda Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması,

 Tamamlandı

Bölgeye Özgün Mimari Projelerin Hazırlanması,

 Tamamlandı

Proje Yatırım Finansman Fizibilitesinin Hazırlanması

 Tamamlandı

Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerin 3D Görselleştirmelerinin Yapılması, Proje Tanıtım Filmi Ve Proje Maketinin Hazırlanması

 Tamamlandı

3. AŞAMA - PLANLAMA

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın Yapılması

 Tamamlandı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın Yapılması

 Tamamlandı

4. AŞAMA - UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

 

Proje Alanındaki Hak Sahiplerinin Birebir Bilgilendirilmesi, Hak Sahiplerine Muvafakat Sözleşmelerinin İmzalatılması

Tamamlandı

 

Şanlıurfa Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Animasyon Filmi