İmar Yolsuzlukları 16 Nisan 2010

resim 035 kopya 02Çalışma ortaklarımızdan İnşaat mühendisi Erdoğan Balcıoğlu, Ankara Barosu Yolsuzluk Araştırma Merkezi'nin 'Yolsuzluklar' başlığı altında düzenlediği açık oturuma katılarak 'İmar kuralları ve Şehircilik' alanlarında yolsuzlukları değerlendirdi. Düzenlenen açık oturum ile 'Yolsuzluklar', Yargı, Maliye, İmar kuralları ve Şehircilik, Etik kurallar ve yolsuzluk normları açılarından ele alınarak tüm boyutları ile gözler önüne serildi.

Ankara Barosu Başkanı AV. Vedat Ahsen Coşar başkanlığındaki birinci oturuma konuşmacı olarak; Danıştay Başkanı Mustafa Birden,  Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, İMO Kent Yapısal Sorunları Komisyonu Üyesi İnş.Y.Müh. Erdoğan Balcıoğlu,  Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Danıştay Önceki Başsavcısı Tansel Çölaşan katılırken, Yolsuzluk Araştırma Merkezi Başkanı Av. A.Tayyar Selçuk'un başkanlığındaki ikinci oturumda MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Gazeteci-Yazar Nedim Şener, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Çayyolu Platformu Başkanı İlhan Tezel söz alarak gözlem ve değerlendirmelerini paylaştılar.

Erdoğan Balcıoğlu konuşmasında Kentleşme olgusu, Gelişmiş ülkelerin kentleşme süreçleri, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa ülkelerinde vatandaşların sahip oldukları haklar ve Türkiye'deki imar yolsuzluklarını irdelerken ülkemizdeki imar yolsuzluklarından da örnekler verdi. Balcıoğlu ülkemizdeki süreci şu şekilde yorumladı:  "Ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerin siyasi istismara dayalı uygulamaları, tarım, orman ve yeşil alanların imara açımı, kamusal alanların özelleştirilmesi, neo liberal politikalar, rant ekonomisi uygulaması toplumumuzda yazılı ve yazısız kuralların ihlalinden öte ahlak kurallarının da çürümeye başladığını göstermektedir. Ülkemizde yolsuzlukların en kapsamlısı ve önemli rant aracı imar yolsuzluklarıdır. İmar planlarındaki usulsüz değişiklikler, hatırlı kişilere ayrıcalıklı imar hakları, kamu arsalarının şehirciliğe aykırı yapılaşma haklarıyla pazarlanması, meclis üyelerinin imar konularında yetkin ve bilgili olmayışları ya da arazi, arsa sahibi kişi ve kurumların plan düzenlemelerinde emsal artışları veya kullanım kararı değişiklikleri ile hak ettiklerinden fazla imar haklarına sahip olma istek ve amaçlarının maddi ve ayni karşılıklarının haksız paylaşımı yoluyla kentin ve kentlinin hakları gasp edilmektedir.

Bu yönde birçok kentte plan yetkisini elinde bulunduran siyasi ve kamu görevlileri eliyle kentin ve kentlinin yaşamsal, sosyal ve teknik donatı alanları yok edilmekte, kamusal alanlar ve sosyal donatı alanları kullanım değişiklik kararları ile kişi ve şirketler lehine kentli halkın aleyhine değiştirilmekte, kentin dengesi bozulmaktadır. Yolsuzluğun en önemli nedeni ise namuslu kazancın insanların beklentisine ve ihtiyacına yetmeyecek kadar azalmış olmasıdır."