1-3 KASIM SURİYE ZİYARETİ 05 Kasım 2010

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir'in liderliğinde, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılan Suriye resmi ziyareti kapsamında Uğur Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti. özel sektör temsilcisi olarak davetliydi. Türk ve Suriyeli üst düzey bürokratların yer aldığı toplantılarda şirketimizi tanıttık, başardığımız ve devam ettiğimiz projelerimizi sunduk. Projelerimizle ilgili çok olumlu yorumlar aldık, ortak olarak yapılabilecek proje alanları üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. 

Toplantılarda ve temaslarda Suriye'deki gecekondulaşma sorununun ve kentsel dönüşüm projelerine olan ihtiyacın sıkça dile getirildi. Suriye kentlerinde Türk kentleri ile benzerlik gösteren niteliksiz fiziksel dokuya sahip alanların olması bu konuda iki ülkenin işbirliğinin, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının önemli ortaya çıkardığı konusunda yetkililer hemfikir kaldı.

Suriye'de bulunduğumuz süre içerisinde, Uğur Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti. olarak Suriye şubemizi açmak için resmi adımları attık. Gelecek ay içerisinde Suriyeli yetkililerle daha detaylı proje görüşmeleri için bir araya geleceğiz.