Behlülbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uygulamaya Esas Vaziyet Planı ve Uygulamaya Esas Mimari Proje

Başlangıç Tarihi 11 Şubat 2013
Bitirme Tarihi 25 Haziran 2013

Ilgın Belediyesi Behlülbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uygulamaya Esas Vaziyet Planı ve Uygulamaya Esas Mimari Projelerinin Yapılması

 

Kentsel Dönüşüm Projesini yaptığımız ve uzlaşma görüşmelerinin tamamlandığı projemizde önümüzdeki günlerde Tapu Devirlerine de başlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm projesinin 2013 yaz aylarında inşaat ihalesinin hazırlıkları devam etmektedir.

Proje Kapsamındaki İş Kalemleri

Son Durum

  • Alanın Plankote Haritasının Hazırlanması

  Tamamlandı

  • Uygulamaya esas 1/500 ölçekli vaziyet planının hazırlanması

 Tamamlandı

  • Uygulamaya Esas Mimari Projelerinin Hazırlanması

Tamamlandı