İZMİR Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Başlangıç Tarihi 17 Nisan 2012
Bitirme Tarihi 30 Kasım -1

İlgili: Kentsel Dönüşüm , Kentsel Yenileme, Gayrimenkul Değerleme ve Mimarlık hakkında bilgi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi yaklaşık 60 hektarlık bir alanını kapsamaktadır.

Proje kapsamında;

Proje Kapsamındaki İş Kalemleri

Son Durum

1. AŞAMA - MEVCUT DURUMUN TESPİTİ

 

Projenin içeriğine yönelik mevcut durum tespiti amacıyla;  sosyo-ekonomik ve hâlihazır tespitine ilişkin veri toplanması,

Tamamlandı

Hak Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik ve Demografik Profili ile Yeniden Yerleşim Tercihlerinin ve Beklentilerinin Tespit ve Analiz Edilmesi

Tamamlandı

Tüm saha verilerinin GIS tabanında bir araya getirilmesi

Tamamlandı

Mülkiyet Kimlik Kartlarının(Kıymet Takdir Raporunun) Hazırlanması

Tamamlandı

2. AŞAMA - MEKÂNSAL TASARIMLAR VE MALİ PROGRAM

 

Hak Sahiplerinin tespit edilerek, uygulamaya yönelik Uzlaşma Paylaşım Modelinin oluşturulması,

Tamamlandı

Kentsel Yenileme Gelişim Projesinin İstatistiki ve Mali Analizlerinin Yapılması ile Finansal Programının Oluşturulması

Tamamlandı

Mekânsal ve Mali Analizler Doğrultusunda Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması,

Tamamlandı

Bölgeye Özgün Mimari Projelerin Hazırlanması,

Tamamlandı

Proje Yatırım Finansman Fizibilitesinin Hazırlanması

Tamamlandı

Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerin 3D Görselleştirmelerinin Yapılması, Proje Tanıtım Filmi Ve Proje Maketinin Hazırlanması

Tamamlandı

3. AŞAMA - PLANLAMA

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın Yapılması

Tamamlandı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın Yapılması

Tamamlandı

4. AŞAMA - UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

 

Proje Tanıtımı, Hak Sahiplerinin proje hakkında bilgilendirilmesi ve Hak Sahipleriyle sözleşmelerin yapılması aşamasında destek hizmeti verilmesi,

Tamamlandı

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi Animasyon Filmi